Έρευνα Αποτελεσματικότητας

Επίδραση στην αύξηση του όγκου του στήθους

(πραγματική έρευνα σε 66 γυναίκες)

Στην έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του CAF®, στην αύξηση του όγκου του στήθους, έλαβαν μέρος 66 γυναίκες ηλικίας 18-44 ετών. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν μέγεθος στήθους A ή Β. Οι γυναίκες χωρίστηκαν σε 3 «γκρουπ» των 22 ατόμων. Κάθε ομάδα χρησιμοποίησε ένα διαφορετικό προϊόν. Μία ομάδα γυναικών χρησιμοποίησε Serum με 0% περιεκτικότητα σε CAF® (Placebo), μία ομάδα γυναικών χρησιμοποίησε Serum με 2% περιεκτικότητα σε CAF® και μία τρίτη ομάδα γυναικών χρησιμοποίησε Serum με 5% περιεκτικότητα σε CAF®.

Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε 2 φορές την ημέρα (πρωί – βράδυ), με επάλειψη στην περιοχή του στήθους και του ντεκολτέ. Η συνολικός χρόνος της χρήσης του προϊόντος έφτασε σε διάρκεια το διάστημα των 3 μηνών. Οι μετρήσεις του όγκου του στήθους έγιναν συνολικά 4 φορές. Αρχικά έγιναν πριν από τη χρήση του προϊόντος (“ημέρα 0”), την 28η ημέρα, την 56η ημέρα και την 84η ημέρα χρήσης του προϊόντος. Οι μετρήσεις έγιναν με την ίδια ακριβώς μέθοδο - από ανεξάρτητο δερματολογικό ινστιτούτο - και αναλύθηκαν στατιστικά.

Παράμετρος Μέτρησης:
Ο όγκος του στήθους.
Μέθοδος Έρευνας:
Δοκιμή διάρκειας 84ων ημερών με τρία διαφορετικά προϊόντα: CAF® 0%, CAF® 2% και CAF® 5%.
Συσκευή Μέτρησης:
Primos® Body Imaging.
Αποτέλεσμα:
Αύξηση του όγκου του στήθους κατά 7% μετά από 56 ημέρες χρήσης του CAF® 5% και κατά 13% μετά από 84 ημέρες χρήσης του CAF® 5%.

Ανάλυση του όγκου του στήθους με τη συσκευή 3D-PRIMOS

Η λειτουργία της συσκευής PRIMOS® BODY: Η συσκευή PRIMOS® BODY έχει εξελιχθεί ειδικά για τη μέτρηση του όγκου του στήθους. Η συγκεκριμένη συσκευή «παράγει» εικόνες 3D που καθορίζουν τον όγκο του στήθους σε καθορισμένα (από τον αναλυτή) σημεία.

Ο όγκος του στήθους καθώς και η πιθανή αύξηση του, μετά από την εφαρμογή της ουσίας CAF®, μπόρεσαν να μετρηθούν με απόλυτα αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο. Η συσκευή παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις. Η συσκευή χρησιμοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, συνολικά 4 φορές. Την 1η ημέρα (“ημέρα 0”), την 28η, την 56η και την 84η ημέρα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συσκευής PRIMOS® BODY έχουν τη μορφή 3D απεικονίσεων της περιοχής του στήθους.

Η συσκευή PRIMOS® BODY κατέγραψε με ακρίβεια τον όγκο του στήθους σε 4 διαφορετικές ημερομηνίες. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών είναι απόλυτα συγκρίσιμα, καθώς έχουν ληφθεί από το ίδιο μηχάνημα και με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Η συσκευή PRIMOS® BODY προσφέρει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την αύξηση του όγκου του στήθους, τόσο σε καθορισμένα (από τον ερευνητή) σημεία όσο και συνολικά.

Ανάλυση

Η σύσφιξη του στήθους με την ουσία CAF®

(πραγματική έρευνα σε 66 γυναίκες)

Ελαστικότητα της επιδερμίδας – βιοχημική ανάλυση.

Παράμετρος Μέτρησης:
Η ελαστικότητα της επιδερμίδας του στήθους.
Μέθοδος Έρευνας:
Δοκιμή διάρκειας 28 ημερών με δύο διαφορετικά προϊόντα: CAF® 0% (Placebo), και CAF® 5%.
Συσκευή Μέτρησης:
Cutometer
Αποτέλεσμα:
Αύξηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας του στήθους κατά 10,8% μετά από 28 ημέρες χρήσης του CAF® 5%.

Επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα

  • Ενεργοποίηση της ανάπτυξης λιπιδίων – λιπογέννεση ανθρώπινων λιποκυττάρων (Adipozyts).
  • Αύξηση του όγκου του στήθους – αυξημένος όγκος που προσφέρει αισθητά βελτιωμένη εμφάνιση της περιοχής του ντεκολτέ.
  • Σύσφιξη του στήθους – μεγαλύτερη ελαστικότητα της επιδερμίδας στη περιοχή του ντεκολτέ που παρουσιάζει το στήθος πιο «σφιχτό» και λείο.

Τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται σε in-vivo μελέτες – σε δοκιμές δηλαδή που έγιναν πάνω σε «πραγματικούς» ανθρώπους. Όλες οι έρευνες έγιναν από ανεξάρτητους (από την εταιρία) φορείς και διεξήχθησαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Επίδραση της ουσίας CAF®

Το γυναικείο στήθος αποτελείται —στο μεγαλύτερο μέρος του— από λίπος και ιστούς. Η ουσία CAF® προωθεί την αύξηση της περιεκτικότητας του γυναικείου στήθους σε λίπος η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί σε εμφανή αύξηση του όγκου του στήθους. Η ουσία CAF®, με τα φυτικά συστατικά που περιέχει, βελτιώνει την φυσική δυνατότητα της περιοχής του ντεκολτέ να «αποθηκεύει» λιπίδια. Στη πραγματικότητα, η συστηματική χρήση του SENSATION Breast Serum παρακινεί τα κύτταρα που βρίσκονται κάτω από την επιδερμίδα να αποθηκεύουν επιπλέον λίπος. Η υποδερμική αύξηση του λίπους είναι εκείνη που κάνει το στήθος να εμφανίζεται πιο «γεμάτο» και σφριγηλό. Όσο μεγαλώνει η απορρόφηση λιπιδίων, τόσο το στήθος εμφανίζεται πιο μεγάλο και πιο «στητό». Επιπλέον, η ουσία CAF® βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας του στήθους —μέσω της προώθησης της παραγωγής πρωτεϊνών— παρουσιάζοντας έτσι σημαντική «σύσφιξη» της περιοχής. Η συνδυασμένη δράση (αύξηση λιπιδίων και σύσφιξη επιδερμίδας) που προσφέρει η ουσία CAF®, έχει τελικά ως αποτέλεσμα την εμφανή ανόρθωση, την αύξηση του όγκου και τη σύσφιξη του γυναικείου στήθους.

Ακριβώς στα σημεία που παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα (Περιμαστικό Λίπος) επιδρά το SENSATION Breast Serum.

Στήθος

Ασφάλεια χρήσης

Με βάση τις τοξικολογικές αναλύσεις που έχουν γίνει, η ουσία CAF® έχει χαρακτηριστεί ως ακίνδυνη. Κατά τη διάρκεια της πραγματικής έρευνας πάνω σε 66 γυναίκες (για 3 μήνες) δεν παρουσιάστηκε καμία αλλεργική ή άλλου είδους αντίδραση στο προϊόν.